UMP-test
Urinary Metabolic Profiling


Hvordan har du det.... - på cellenivå?

  • Har du kroniske plager? 

  • Ingenting som hjelper? 

  • Er du jevnlig eksponert for miljøgifter? 

  • Alle prøver er "normale" og du føler deg helt "kjørt"?

Da kan det være en idè å sjekke hvordan kroppen fungerer på cellenivå?

Les mer om UMP

Les mer på: http://www.eubiotek.net


Gjertrud Lilleås
- homøopraktiker MNLH -

Kontortid mandag, torsdag og fredag
Telefon: 72 49 84 81 / 986 36 595
Adresse: Jåravn. 4 - 7334 Storås
E-post: gjertrud@lilleas.no - www.lilleas.no