Soneterapi

Soneterapi har vært brukt over store deler av verden i flere tusen år.

Mennesket ses som en helhet med kropp og psyke i gjensidig balanse.  Forstyrres denne balansen oppstår det sykdom, og symptomene er tegn på at kroppen ”roper om hjelp!”

 Soneterapi er velgjørende for hele organismen. Den er en av mange metoder som baserer seg på det såkalte holografiske prinsipp, også kalt eciwo, dvs. at helheten avspeiler seg i en liten del av organismen (for eksempel som enhver celle inneholder informasjon om hele kroppen). Ved trykkmassasje på for eksempel føttenes reflekssoner kan hele organismen påvirkes: indre organer, hormonsystem, muskel- og skjelettsystem, sanseorganer osv..


Nervesoneterapi

En nyere behandlingsform der nervereflekspunkter blir stimulert.  Dette er en svært effektiv metode for problemer bl.a. i nakke, skuldre og rygg.  


Gjertrud Lilleås
- homøopraktiker MNLH -

Kontortid mandag, torsdag og fredag
Telefon: 72 49 84 81 / 986 36 595
Adresse: Jåravn. 4 - 7334 Storås
E-post: gjertrud@lilleas.no - www.lilleas.no