Refleksologi

Reflekssoneterapi er en behandlingsform som er eldre enn akupunktur og nyere enn fysioterapi. Metoden oppsto i kjølvannet av menneskets berøringsbehov og gjennom 5000 år med praktisering og videreutvikling, fremstår den i dag både som et tradisjonelt og moderne behandlingssystem.


Metoden kalles også for vestens akupunktur. Ved å stimulere soner med punktpress eller sonestav påvirker man kroppen til å ta i bruk egne helbredende evner. 

Terapiformen refleksologi begynte med forsøk på å finne ut hva stimulering av nervereflekser kunne gi, mer enn kun smerte. Disse forsøkene kaltes en periode for nervepunktmassasje. Etterhvert viste erfaringene et system i nervepunktmassasjens oppbygning. Leger og forskere avdekket at nerverefleksene opptrådte i linjemønster på mennesket, og begrepene soner og soneterapi oppsto. Teorien er at kroppen kommuniserer med oss via ytre flater som hud og muskler.

 


Gjertrud Lilleås
- homøopraktiker MNLH -

Kontortid mandag, torsdag og fredag
Telefon: 72 49 84 81 / 986 36 595
Adresse: Jåravn. 4 - 7334 Storås
E-post: gjertrud@lilleas.no - www.lilleas.no