Radioni 

Hva er Radioni ? 

Radioni er en metode med analyse og behandling ved bruk av spesielle apparater, der terapeuten kan avgjøre de underliggende årsaker til sykdom i et levende vesen. 

Noen fundamentale prinsipper ved radioni: 

Basis for radioniens teori og utførelse er, at mennesket og alle livsformer deler et felles energifelt; jordens elektromagnetiske felt; og ytterligere at hver livsform har sitt eget elektromagnetiske felt. Dersom dette forstyrres tilstrekkelig vil det resultere i sykdom i organismen.

Ved å akseptere at alt er energi, ser radionien organer, sykdommer og remedier som har hver deres egen frekvens eller vibrasjon. Disse faktorer er uttrykt i numeriske verdier, også kjent som rater eller i form av geometriske mønstre. 

Dette gjør terapeuten i stand til å identifisere og behandle sykdommer på lang avstand – faktisk er det ingen begrensninger her. 

Radionien aksepterer at det finnes en rekke fine energifelter som vitenskapen pr. i dag ikke har mulighet for å måle. 

Radionien drar nytte av disse feltene til å skape en bedre analyse og behandling enn ellers. 


Radioniens historie og bakgrunn:

• Radionisk profilanalyse 

Hårlokken fra pasienten (kjent som vitnet) virker som en link mellom terapeuten, apparatet og pasienten. 

Radioni-terapeuten bruker sin intuisjon til å stille sin analyse. Denne intuisjonen tror vitenskapen stammer fra den høyre hjernehalvdel, og via denne har radioni-terapeuten adgang til informasjoner, som ligger utover rasjonelle og logiske evner. 

En radionisk profilanalyse er ikke en medisinsk diagnose. 


• Radionisk behandling 

Når den radioniske analyse er ferdig har terapeuten den komplette profil av pasienten – inklusive den funksjonelle del av alle organer, psykologiske tilstander og ubalanser i energien. 

Alle patologiske tilstander og deres årsaker har deres egen frekvens og kan behandles. Dette gjøres ved at de aktuelle ratene eller geometriske mønstrene blir tilført remedier som lages på samme radioniske apparat. 

Behandlingen er overførsel av helende energi-frekvenser og kan suppleres med homøopatiske remedier, farger, blomsterremedier eller annen alternativ behandling.

I og med at radionisk behandling tar plass på et ikke-fysisk plan, er det umulig å skade levende vev eller skape unaturlige bieffekter. 

Radioni har til formål å gjenetablere det optimale helbredelsesmønster. 


Gjertrud Lilleås
- homøopraktiker MNLH -

Kontortid mandag, torsdag og fredag
Telefon: 72 49 84 81 / 986 36 595
Adresse: Jåravn. 4 - 7334 Storås
E-post: gjertrud@lilleas.no - www.lilleas.no