Matintoleransetest

Denne testen analyseres ut fra blod fra en fingerprikk test (kapillærprøve). Analysen blir utført hos US BioTek Laboratories i Seattle, USA, som har lang erfaring med bl.a. denne type tester. Testmetoden er ELISA-metoden, som er en meget anerkjent testmetode bl.a. i forbindelse med testing av HIV. 

Matintoleransetesten (IgG only) tester 96 vanlige matvarer, og reaksjonene graderes etter følgende: No reaction (Ingen reaksjon), Low reaction (lav reaksjon), Moderate reaction (moderat reaksjon) og High reaction (høy reaksjon). Testresultatet er lett lesbart, og du får forklart eventuelle kryssreaksjoner og andre sammenhenger, samt sette inn de riktige tiltakene for å få gjort noe med det som er årsaken til matintoleransen. 

Tiltak på bakgrunn av mottatte analysesvar er avgjørende for hvilket resultat du vil oppnå på sikt. 

Les mer om matintoleranse

Les mer på: http://www.eubiotek.net


Gjertrud Lilleås
- homøopraktiker MNLH -

Kontortid mandag, torsdag og fredag
Telefon: 72 49 84 81 / 986 36 595
Adresse: Jåravn. 4 - 7334 Storås
E-post: gjertrud@lilleas.no - www.lilleas.no